நிலா

வாழ்க்கையில்...

வளர்வதும் தேய்வதும்...

அடிகடி நடக்கும் ஒன்று...

அத மாதம் மாதம் எடுத்து உரைக்கிறது...

<<நிலா>>

எழுதியவர் : (18-Oct-21, 7:40 pm)
சேர்த்தது : கவி குரு
Tanglish : nila
பார்வை : 58

மேலே