ரிஜி - சுயவிவரம்

(Profile)வாசகர்
இயற்பெயர்:  ரிஜி
இடம்
பிறந்த தேதி
பாலினம்
சேர்ந்த நாள்:  07-Mar-2019
பார்த்தவர்கள்:  52
புள்ளி:  2

என் படைப்புகள்
ரிஜி செய்திகள்
ரிஜி - படைப்பு (public) அளித்துள்ளார்
08-Mar-2019 6:46 pm

வாழ படைத்தவன் !
வறுமையும் படைத்தான் !
வளமையும் படைத்தான் !
வழிகளும் படைத்தான் !
தேடாமல் கிடைப்பதில்லை
உணர்த்தி படைத்தான் !

மேலும்

ரிஜி - ரிஜி அளித்த படைப்பை (public) பகிர்ந்துள்ளார்
08-Mar-2019 3:10 pm

கெட்ட எண்ணங்களை
மனதில் வைக்காதே!
கெட்டுபோகிற குப்பைகளை
வீட்டில் வைக்காதே!

மேலும்

ரிஜி - படைப்பு (public) அளித்துள்ளார்
08-Mar-2019 3:10 pm

கெட்ட எண்ணங்களை
மனதில் வைக்காதே!
கெட்டுபோகிற குப்பைகளை
வீட்டில் வைக்காதே!

மேலும்

கருத்துகள்

மேலே