இவன் காதல் - சுயவிவரம்

(Profile)வாசகர்
இயற்பெயர்:  இவன் காதல்
இடம்
பிறந்த தேதி :  18-Jan-1986
பாலினம் :  ஆண்
சேர்ந்த நாள்:  29-Nov-2017
பார்த்தவர்கள்:  86
புள்ளி:  1

என் படைப்புகள்
இவன் காதல் செய்திகள்
இவன் காதல் - படைப்பு (public) அளித்துள்ளார்
30-Nov-2017 2:36 am

எட்டாயோ,
இட்டாயோ,
பெத்தாயோ,
வாயை தைக்காமல்
கட்டி வைத்தாயோ,
இப்போழுது
எட்டடி ஏறி
ஏறிமிதிப்பதை
பார்த்தாயோ
என் மதிப்பிற்ரகுரிய மாமனே

மேலும்

மாமனும் இப்படித்தான் மிதிபட்டாரோ !!!!!!!!!!!!! பாவம் நல்ல சுவை 30-Nov-2017 1:31 pm
அருமை... 30-Nov-2017 3:18 am
கருத்துகள்

மேலே