ஜென்னி மத்தேயு - சுயவிவரம்

(Profile)வாசகர்
இயற்பெயர்:  ஜென்னி மத்தேயு
இடம்:  சென்னை
பிறந்த தேதி :  20-Aug-1982
பாலினம் :  பெண்
சேர்ந்த நாள்:  09-Sep-2019
பார்த்தவர்கள்:  3
புள்ளி:  0

என்னைப் பற்றி...

கற்றது தமிழ்.

என் படைப்புகள்
ஜென்னி மத்தேயு செய்திகள்
ஜென்னி மத்தேயு - ஜென்னி மத்தேயு அளித்த எண்ணத்தை (public) பகிர்ந்துள்ளார்
07-Dec-2019 1:32 am

காகிதப் பூக்கள்


வண்ண வண்ண 
காகிதப் பூக்கள் தான்
அழகானவை...
தூக்கி எறிய முடியாது
அலங்காரப் படுதத முடியும்...
கண்களை கவர்திழுக்கும்
மணமில்லா... 
அழகு தேவதைகள்!

மேலும்

காகிதப் பூக்கள்


வண்ண வண்ண 
காகிதப் பூக்கள் தான்
அழகானவை...
தூக்கி எறிய முடியாது
அலங்காரப் படுதத முடியும்...
கண்களை கவர்திழுக்கும்
மணமில்லா... 
அழகு தேவதைகள்!

மேலும்

கருத்துகள்

மேலே