இடைச்சாமி - சுயவிவரம்

(Profile)வாசகர்
இயற்பெயர்:  இடைச்சாமி
இடம்:  வன்னியர்வலசு
பிறந்த தேதி
பாலினம் :  ஆண்
சேர்ந்த நாள்:  18-Jun-2014
பார்த்தவர்கள்:  31
புள்ளி:  1

என்னைப் பற்றி...

ஆசிரியர் பயிற்சி முடித்துள்ளேன்

என் படைப்புகள்
இடைச்சாமி செய்திகள்
இடைச்சாமி - கேள்வி (public) கேட்டுள்ளார்
13-Feb-2015 4:32 pm

நன்மை நிகழ பொய் கூறலாமா?

மேலும்

அந்த நன்மை யாருக்கு எனபது மிக முக்கியம் 16-Feb-2015 11:31 pm
நீங்கள் நினைக்கும் 'நன்மை' என்பது என்ன? அதைப் பொறுத்தே பதில் மாறுபடும். 15-Feb-2015 6:09 pm
கூறலாம்.... 14-Feb-2015 10:46 pm
கருத்துகள்

மேலே