கருத்து கணிப்பு

(Karuththu Kanippu)


ஒழுக்கம்

73%

அறிவு

27%

மதிப்பெண் பெற வழி

0%

இதில் எதுவுமே இல்லை

0%

உங்கள் கருத்து

காத்திருக்கலாம்

0%

காத்திருக்கக் கூடாது

3%

வேறு வேலை பார்த்துக் கொண்டே முயற்சிக்கலாம்

97%

உங்கள் கருத்து
மிகவும் பிரபலமானவை

முகில் கருத்து கணிப்பு | Karuththu Kanippu : Eluthu.com


மேலே