எண்ணம் சமர்ப்பிக்க Login செய்யவும்.

வெற்றிப் பயணம் 🖒உனக்கான பாதையை நீயே தேர்ந்தெடு!!!🖒 👬...

       

         வெற்றிப் பயணம்
    

🖒உனக்கான பாதையை நீயே தேர்ந்தெடு!!!🖒
 
👬 பிறர் பயணிக்கிறார் என்று
நீயும் பின் தொடராதே!!!👬

💃💃"அவர்களின் கால்களை கொண்டு உன்னால் பயணம் செய்ய முடியாது....!!💃💃"
பதிவு : Saran
நாள் : 21-Sep-21, 10:24 pm

பிரபலமான எண்ணங்கள்

மேலே