கடவுள் இருக்கின்றாரா? யார் பார்த்தது?

என்னுடைய இந்த கேள்வி ..20 ஆண்டுகளாக என் மனதில் குடைந்து கொண்டு இருக்கின்றது.. உயிரை பார்த்திருகின்றாயா ..? பசியை எப்படி உணர்கிறாய்... ? இப்படியான மழுப்பலான பதில்கள் போரடித்து விட்டன... நிஜமாய் பேசுவோம் வாருங்கள்..கேட்டவர் : MURUGANANDAN
நாள் : 26-Jan-14, 10:57 pm
0


மேலே