கண்கூடு

நாத்திகர்களை விட ,கடவுள் பற்று உள்ளவர்கள்தான் அதிகம் வருந்துபவர்களாய் இருக்கிறார்கள்.காரணம் என்னவாக இருக்கும் ...?கேட்டவர் : kalkish
நாள் : 2-Sep-14, 2:07 pm
0


மேலே