மது அருந்தும் பழக்கம் எங்கிருந்து வருகிறது???

நம்மைச் சார்ந்தவர்களுக்கு
....மது அருந்தும் பழக்கம் எங்கிருந்து வருகிறது..???

1.நண்பர்களிடம்
2.அலுவலகத்தில்
3. உறவினரில்
4.தானே
5.திரைப்பட மோகத்தில்
6.Any other Reasonகேட்டவர் : ஜெனி
நாள் : 27-Oct-14, 5:41 pm
0


மேலே