ஜாதிகள்

பழைய வரலாறு அல்லது ஊரில் சொல்லும் ஜாதி ரீதியிலான கோவில் மரபுகளை கேட்கும் பொழுது "நான் இந்த ஜாதியில் பிறந்து இருக்கிறேன்" என்று எப்போதாவது மனதிற்குள் ஒருவகை கர்வம் அல்லது பெருமை பட்டுகொண்டது உண்டா ???
// ஜாதிகளின் பெயரை சொல்ல வேண்டாம் //கேட்டவர் : அருண்ராஜ்
நாள் : 2-Dec-14, 6:10 pm
0


மேலே