பீப் பாடல்

சமீபத்தில் சிம்பு பாடியதாக வலைத்தளத்தில் வந்த பீப் பாடல் எத்தனை பேர் கேட்டீர்கள்??

நான் கேட்டேன் .அதில் தவறு இருபதாக தெரியவில்லை

உங்கள் கருத்தை பதியுங்கள் கேட்டவர்கள் மட்டும் தங்கள் கருத்தை பதியலாம் ..எனக்கு ஒரு clarification தேவைபடுகிறது ..கேட்டவர் : அருண்ராஜ்
நாள் : 13-Dec-15, 8:34 pm
1


மேலே