ஆடை

கோவிலுக்கு குறிப்பிட்ட ஆடை மட்டுமே அணிந்து வர வேண்டும் என்கிற சட்டம் நடைமுறைபடுத்த படுவது ஏற்புடையதா ??

இந்து அன்பர்கள் கோவிலுக்கு செல்லும் நபர்கள் மட்டும் கருத்து தெரிவிக்கலாம் //கேட்டவர் : அருண்ராஜ்
நாள் : 2-Jan-16, 12:40 pm
0


மேலே