எது சரி?


செயல்பாடு - செயற்பாடு
இவற்றுள் எது சரியான வழக்கு?
தமிழ் இலக்கணம் அறிந்தவர் தெளிவுபடுத்தவும்.


பதில் அளி
0 கேட்டவர் : குழலோன் , 12-Jul-17, 12:06 pm
Close (X)


மேலே