பெயருக்கு அர்த்தம்


வர்ணிகா என்ற பெயருக்கு அர்த்தம்


பதில் அளி
0 கேட்டவர் : subramani , 30-Jul-17, 5:02 pm
Close (X)


மேலே