ராஜேந்திர சோழன் முஹம்மது கஜினியுடன் போரிட்டுஇருந்தால் எவ்வாறு இருந்திருக்கும் அந்த போர் ?

ராஜேந்திர சோழன் முஹம்மது கஜினியுடன் போரிட்டுஇருந்தால் எவ்வாறு இருந்திருக்கும் அந்த போர்
இந்த கருவை மையமாக்கி வரலாற்று தகவல்களுடன் ஒரு கற்பனை புதினம் புனைய எண்ணி இருக்கிறேன், எனது என்னத்தைப்பற்றி உங்களது கருத்துக்களை கேட்க ஆர்வமாய் உள்ளேன், உங்களது கருத்துக்களை பதிவிடவும்நாள் : 11-Nov-18, 4:56 pm
0


மேலே