குணம்

நல்லவனாக இருப்பது கடினமா?


கேட்டவர் : Selvamani
நாள் : 15-Jan-19, 7:32 pm
Close (X)

0

மிகவும் பிரபலமானவை

திருக்குறள் - காமத்துப்பால்

மேலே