வகைப்படுத்தல் - வேறுபாடு

(1)நண்பர்கள் , இவர் பின் தொடர்பவர்கள் , இவரை பின் தொடர்பவர்கள் எனும் மூன்று வகைகளுக்குள் என்ன வேறுபாடு ?
(2) நண்பர் பரிந்துரை என்பது என்ன ?கேட்டவர் : Dr A S KANDHAN
நாள் : 29-Apr-19, 1:10 am
0


மேலே