தமிழ் உலகின் முதல் மொழி என்பதை நிருபிக்க முடியுமா? (oldest living language tamil)

தமிழ் தான் உலகின் மிகப் பழம்பெரும் மொழி என்பதை நிருபிக்கும் கருத்துக்கள் இருப்பின் தெரிவிக்கவும்.

சான்றுடன் கூடிய பதில்களை ஆங்கிலத்திலும் இணைத்து தெரிவிக்கவும். நம்மால் நிரூபிக்க முடியுமெனின் ஆங்கில மொழியில் தேடுபவரும் தெரிந்து கொள்ளட்டும்.

Tamil - Oldest or Oldest living language


கேட்டவர் : விக்ரம்
நாள் : 5-Jun-13, 1:17 pm
0
மேலே