தண்டனை

நமது நாட்டில் எந்த ஒரு தப்புக்கும் சரியான தண்டனை கிடைப்பதில்லை...பல உயிர்களை ஒரு நிமிட நேரத்தில் கொன்று விட்டு விபத்தை நிகழ்த்தி விட்டு செல்லும் வாகன ஓட்டுனர்களுக்கு என்ன தண்டனை???கேட்டவர் : shanthi-raji
நாள் : 28-Sep-13, 5:19 pm
0


மேலே