அன்பு

எல்லா உயிர்களிடமும் அன்பு கொள்வது சரியென்றால் ஒரு பெண் இன்னொரு ஆணிடம் செலுத்தும் அன்பினை தவறாக சமூகம் சொல்வது ஏன்?கேட்டவர் : sudar
நாள் : 24-Sep-12, 1:17 pm
0


மேலே