சதாம் ஹூசைன் வாழ்வும் இராக்கின் மரணமும்

(Tamil Nool / Book Vimarsanam)

சதாம் ஹூசைன் வாழ்வும் இராக்கின் மரணமும்

சதாம் ஹூசைன் வாழ்வும் இராக்கின் மரணமும் விமர்சனம். Tamil Books Review
பா.ராகவன் அவர்களால் எழுதப்பட்ட நூல்., சதாம் ஹூசைன் வாழ்வும் இராக்கின் மரணமும்.

சதாம் ஹூசைன் அவர்களின் வாழ்க்கை வரலாற்றையும், அவரின் சர்வாதிகார நிஜமுகம் எப்படிப்பட்டது என்பதையும் இந்நூலில் படிக்கலாம்.

சேர்த்தவர் : விமர்சனம்
நாள் : 25-Nov-14, 2:32 pm

சதாம் ஹூசைன் வாழ்வும் இராக்கின் மரணமும் தமிழ் நூல் Vimarsanam (Tamil Books Review) at Eluthu.com


மேலே