ரப்பரின் கதை

(Tamil Nool / Book Vimarsanam)

ரப்பரின் கதை

ரப்பரின் கதை விமர்சனம். Tamil Books Review
என். வானமாமலை மற்றும் எஸ். தோதாத்ரி அவர்களால் எழுதப்பட்ட நூல்., ரப்பரின் கதை.

ரப்பரைப் பற்றிய சுவாரஸ்யமான வரலாற்றுக் கதை நூல்.

ரப்பரைக் கண்டுபிடித்தவர் கொலம்பஸ். ரப்பர் தொழிலின் வளர்ச்சியைப் பற்றியும், அதில் ஏற்பட்ட விஞ்ஞான வளர்ச்சி பற்றியும் இந்நூலில் படிக்கலாம்.

சேர்த்தவர் : விமர்சனம்
நாள் : 20-Jan-15, 11:09 am

ரப்பரின் கதை தமிழ் நூல் Vimarsanam (Tamil Books Review) at Eluthu.com


மேலே