மகா வம்சம்

(Tamil Nool / Book Vimarsanam)

மகா வம்சம்

மகா வம்சம் விமர்சனம். Tamil Books Review
உதயணன் அவர்களால் புனையப்பட்ட வரலாற்று புதினம் தான், மகா வம்சம்.

இலங்கையின் வரலாற்றைக் கூறும், மகாவம்சம் என்ற ஆவணத்தோடு இயைந்து செல்வது.

இலங்கையை ஆட்சி செய்த விஜயன், பாண்டிய இளவரசியை மணந்து வரலாற்றுப் பரம்பரையை வளர்த்த கதையை இந்நூலில் காணலாம்.

இலங்கையின் வரலாற்றையும், இலங்கை மன்னன் விஜயனின் வரலாற்றையும், தொடர்புடைய நிகழ்வுகளையும் சுவாரஸ்யமாக இந்நூலில் படிக்கலாம்.

சேர்த்தவர் : விமர்சனம்
நாள் : 12-Jun-14, 11:52 am

மகா வம்சம் தமிழ் நூல் Vimarsanam (Tamil Books Review) at Eluthu.com


மேலே