கருத்துக்கணிப்பு

Karuththu Kanippu

இந்தியாவின் மிகச்சிறந்த விஞ்ஞானி யார்?


இந்தியாவின் மிகச்சிறந்த விஞ்ஞானி யார்?


vickramhx 24-Oct-2013 இறுதி நாள் : 31-Oct-2013
Close (X)உறுப்பினர் தேர்வு

சி வி ராமன்

2 votes 17%

ஜெகதீஷ் சந்திர போஸ்

0 votes 0%

ஹோமி ஜே பாபா

0 votes 0%

ஸ்ரீநிவாச இராமானுஜன்

2 votes 17%

சுப்பிரமணியன் சந்திரசேகர்

0 votes 0%

அப்துல் கலாம்

6 votes 50%

விக்ரம் சாராபாய்

0 votes 0%

ஜி என் ராமச்சந்திரன்

0 votes 0%

வெங்கட்ராமன் ராமகிருஷ்ணன்

1 votes 8%

மற்றவர்கள்

1 votes 8%

வாசகர் தேர்வு

சி வி ராமன்

8 votes 20%

ஜெகதீஷ் சந்திர போஸ்

1 votes 2%

ஹோமி ஜே பாபா

0 votes 0%

ஸ்ரீநிவாச இராமானுஜன்

5 votes 12%

சுப்பிரமணியன் சந்திரசேகர்

0 votes 0%

அப்துல் கலாம்

17 votes 41%

விக்ரம் சாராபாய்

0 votes 0%

ஜி என் ராமச்சந்திரன்

0 votes 0%

வெங்கட்ராமன் ராமகிருஷ்ணன்

9 votes 22%

மற்றவர்கள்

1 votes 2%


மேலே