கருத்துக்கணிப்பு

Karuththu Kanippu

இவன் வேற மாதிரி திரைப்படத்தை பற்றிய உங்கள் கருத்து


இவன் வேற மாதிரி திரைப்படத்தை பற்றிய உங்கள் கருத்து.


Rubella 16-Dec-2013 இறுதி நாள் : 23-Dec-2013
Close (X)உறுப்பினர் தேர்வு

சூப்பர்

9 votes 32%

நன்று

3 votes 11%

பரவாயில்லை

9 votes 32%

மோசம்

2 votes 7%

படு மொக்கை

5 votes 18%

வாசகர் தேர்வு

சூப்பர்

22 votes 26%

நன்று

13 votes 15%

பரவாயில்லை

31 votes 36%

மோசம்

3 votes 4%

படு மொக்கை

16 votes 19%


மேலே