கருத்துக்கணிப்பு

Karuththu Kanippu

நாடாளுமன்றத்தில் லோக்பால் மசோதா சட்டமாக நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளது


நாடாளுமன்றத்தில் லோக்பால் மசோதா சட்டமாக நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளது.


vickramhx 19-Dec-2013 இறுதி நாள் : 26-Dec-2013
Close (X)உறுப்பினர் தேர்வு

இது அரசு துறையிலுள்ள ஊழலை குறைக்கும்

6 votes 30%

இந்த மசோதாவால் எந்த மாற்றமும் ஏற்படாது

13 votes 65%

கருத்து கூற விரும்பவில்லை

1 votes 5%

வாசகர் தேர்வு

இது அரசு துறையிலுள்ள ஊழலை குறைக்கும்

16 votes 40%

இந்த மசோதாவால் எந்த மாற்றமும் ஏற்படாது

22 votes 55%

கருத்து கூற விரும்பவில்லை

2 votes 5%


மேலே