கருத்துக்கணிப்பு

Karuththu Kanippu

நிமிர்ந்து நில் திரைப்படம் பற்றிய உங்கள் கருத்து என்ன?


நிமிர்ந்து நில் திரைப்படம் பற்றிய உங்கள் கருத்து என்ன?


vickramhx 10-Mar-2014 இறுதி நாள் : 17-Mar-2014
Close (X)உறுப்பினர் தேர்வு

சூப்பர்

4 votes 36%

பரவாயில்லை

5 votes 45%

மோசம்

1 votes 9%

நன்று

0 votes 0%

படு மொக்கை

1 votes 9%

வாசகர் தேர்வு

சூப்பர்

36 votes 52%

பரவாயில்லை

15 votes 22%

மோசம்

3 votes 4%

நன்று

6 votes 9%

படு மொக்கை

9 votes 13%


மேலே