கருத்துக்கணிப்பு

Karuththu Kanippu

உச்ச நீதிமன்றம் ஸ்ரீநிவாசனை தூக்கிவிட்டு சுனில் கவாஸ்கரை நியமிக்க வேண்டும் என்ற பரிந்துரை பற்றி


உச்ச நீதிமன்றம் இந்திய கிரிக்கெட் வாரியத் தலைவர் ஸ்ரீநிவாசனை தூக்கிவிட்டு சுனில் கவாஸ்கரை நியமிக்க வேண்டும் என்ற பரிந்துரை பற்றி.


vickramhx 27-Mar-2014 இறுதி நாள் : 03-Apr-2014
Close (X)உறுப்பினர் தேர்வு

நல்ல தீர்ப்பு

2 votes 25%

கவாஸ்கருக்கு பதில் வேறு நல்ல நபரை நியமிக்க வேண்டும்

2 votes 25%

ஐபிஎல் போட்டிகளை தடை செய்ய வேண்டும்

1 votes 13%

கிரிக்கெட் போட்டிகளை தடை செய்ய வேண்டும்

0 votes 0%

கருத்து கூற விரும்பவில்லை

3 votes 38%

வாசகர் தேர்வு

நல்ல தீர்ப்பு

9 votes 53%

கவாஸ்கருக்கு பதில் வேறு நல்ல நபரை நியமிக்க வேண்டும்

1 votes 6%

ஐபிஎல் போட்டிகளை தடை செய்ய வேண்டும்

2 votes 12%

கிரிக்கெட் போட்டிகளை தடை செய்ய வேண்டும்

0 votes 0%

கருத்து கூற விரும்பவில்லை

5 votes 29%


பிரபலமான எண்ணங்கள்

மேலே