கருத்துக்கணிப்பு

Karuththu Kanippu

மான் கராத்தே திரைப்படம் பற்றிய உங்கள் கருத்து என்ன?

மான் கராத்தே திரைப்படம் பற்றிய உங்கள் கருத்து என்ன? - உங்கள் கருத்து என்ன? | எழுத்து.காம்

மான் கராத்தே திரைப்படம் பற்றிய உங்கள் கருத்து என்ன?


vickramhx 05-Apr-2014 இறுதி நாள் : 12-Apr-2014
Close (X)உறுப்பினர் தேர்வு

சூப்பர்

1 votes 6%

பரவாயில்லை

6 votes 35%

மோசம்

0 votes 0%

நன்று

1 votes 6%

படு மொக்கை

3 votes 18%

இன்னும் பார்க்கவில்லை

6 votes 35%

வாசகர் தேர்வு

சூப்பர்

34 votes 52%

பரவாயில்லை

6 votes 9%

மோசம்

4 votes 6%

நன்று

3 votes 5%

படு மொக்கை

11 votes 17%

இன்னும் பார்க்கவில்லை

8 votes 12%


மேலே