கருத்துக்கணிப்பு

Karuththu Kanippu

2014 கால்பந்து உலக கோப்பையை கைப்பற்றப் போகும் அணி எது?

2014 கால்பந்து உலக கோப்பையை கைப்பற்றப் போகும் அணி எது? - உங்கள் கருத்து என்ன? | எழுத்து.காம்

2014 கால்பந்து உலக கோப்பையை கைப்பற்றப் போகும் அணி எது?


aruuon 05-Jul-2014 இறுதி நாள் : 12-Jul-2014
Close (X)உறுப்பினர் தேர்வு

பிரேசில்

5 votes 29%

அர்ஜென்டினா

6 votes 35%

ஜெர்மனி

4 votes 24%

பெல்ஜியம்

0 votes 0%

நெதர்லாந்து

1 votes 6%

கோஸ்டா ரிகா

0 votes 0%

நான் கால்பந்து போட்டிகள் பார்ப்பதில்லை

1 votes 6%

வாசகர் தேர்வு

பிரேசில்

10 votes 24%

அர்ஜென்டினா

14 votes 34%

ஜெர்மனி

7 votes 17%

பெல்ஜியம்

1 votes 2%

நெதர்லாந்து

6 votes 15%

கோஸ்டா ரிகா

0 votes 0%

நான் கால்பந்து போட்டிகள் பார்ப்பதில்லை

3 votes 7%


மேலே