கருத்துக்கணிப்பு

Karuththu Kanippu

இந்தியத் தலைவர்கள் அவமதிப்பும், இலங்கை கோரிய மன்னிப்பும்?


இந்தியத் தலைவர்கள் அவமதிப்பும், இலங்கை கோரிய மன்னிப்பும்?


vickramhx 02-Aug-2014 இறுதி நாள் : 09-Aug-2014
Close (X)உறுப்பினர் தேர்வு

ஏற்க முடியாதது

6 votes 35%

போதுமானது

0 votes 0%

வெறும் கண் துடைப்பு

11 votes 65%

வாசகர் தேர்வு

ஏற்க முடியாதது

10 votes 37%

போதுமானது

2 votes 7%

வெறும் கண் துடைப்பு

15 votes 56%


மேலே