கருத்துக்கணிப்பு

Karuththu Kanippu

நீங்கள் அதிகம் விரும்பி படிக்கும் தினசரி நாளிதழ் எது?


நீங்கள் அதிகம் விரும்பி படிக்கும் தினசரி நாளிதழ் எது?


யமுனா 07-Nov-2014 இறுதி நாள் : 14-Nov-2014
Close (X)உறுப்பினர் தேர்வு

தினத்தந்தி

13 votes 35%

தினகரன்

4 votes 11%

தினமலர்

7 votes 19%

தினமணி

2 votes 5%

தினச்சுடர்

0 votes 0%

மாலைமலர்

0 votes 0%

தினபூமி

0 votes 0%

தமிழ் முரசு

0 votes 0%

தீக்கதிர்

0 votes 0%

தி இந்து

6 votes 16%

விடுதலை

1 votes 3%

மற்றவை

2 votes 5%

நாளிதழ் படிப்பதில்லை

2 votes 5%

வாசகர் தேர்வு

தினத்தந்தி

20 votes 32%

தினகரன்

11 votes 18%

தினமலர்

10 votes 16%

தினமணி

1 votes 2%

தினச்சுடர்

0 votes 0%

மாலைமலர்

0 votes 0%

தினபூமி

0 votes 0%

தமிழ் முரசு

0 votes 0%

தீக்கதிர்

0 votes 0%

தி இந்து

16 votes 26%

விடுதலை

2 votes 3%

மற்றவை

1 votes 2%

நாளிதழ் படிப்பதில்லை

1 votes 2%


மேலே