கருத்துக்கணிப்பு

Karuththu Kanippu

அதிபர் தேர்தலில் மஹிந்த ராஜபக்சே தோல்வியுற்றால் இலங்கை தமிழர்களுக்கு நன்மை பயக்குமா?


அதிபர் தேர்தலில் மஹிந்த ராஜபக்சே தோல்வியுற்றால் இலங்கை தமிழர்களுக்கு நன்மை பயக்குமா?


vickramhx 07-Jan-2015 இறுதி நாள் : 14-Jan-2015
Close (X)



உறுப்பினர் தேர்வு

நன்மை பயக்கும்

2 votes 50%

நன்மை பயக்காது

0 votes 0%

கருத்து கூற விரும்பவில்லை

2 votes 50%

வாசகர் தேர்வு

நன்மை பயக்கும்

16 votes 76%

நன்மை பயக்காது

4 votes 19%

கருத்து கூற விரும்பவில்லை

1 votes 5%


மேலே