கருத்துக்கணிப்பு

Karuththu Kanippu

நரேந்திர மோடியின் இலங்கை பயணத்தால் மீனவர் மற்றும் ஈழத் தமிழர் பிரச்சனையில்


நரேந்திர மோடியின் இலங்கை பயணத்தால் மீனவர் மற்றும் ஈழத் தமிழர் பிரச்சனையில்


vickramhx 11-Mar-2015 இறுதி நாள் : 19-Mar-2015
Close (X)உறுப்பினர் தேர்வு

நிலைமை மாறும்

5 votes 42%

ஒன்றும் மாறாது

5 votes 42%

கருத்து கூற விரும்பவில்லை

2 votes 17%

வாசகர் தேர்வு

நிலைமை மாறும்

14 votes 25%

ஒன்றும் மாறாது

37 votes 66%

கருத்து கூற விரும்பவில்லை

5 votes 9%


மேலே