கருத்துக்கணிப்பு

Karuththu Kanippu

மீத்தேன் திட்டத்தை அரசியலாக்குவது யார்?


மீத்தேன் திட்டத்தை அரசியலாக்குவது யார்?


vickramhx 19-Mar-2015 இறுதி நாள் : 26-Mar-2015
Close (X)உறுப்பினர் தேர்வு

அதிமுக

0 votes 0%

திமுக

1 votes 33%

பாஜக

0 votes 0%

யாருமில்லை

2 votes 67%

வாசகர் தேர்வு

அதிமுக

2 votes 17%

திமுக

3 votes 25%

பாஜக

4 votes 33%

யாருமில்லை

3 votes 25%


மேலே