கருத்துக்கணிப்பு

Karuththu Kanippu

நேர்மையாக பணி செய்யும் அரசு அதிகாரிகளுக்கு அச்சுறுத்தல் யாரால் வருகிறது?


நேர்மையாக பணி செய்யும் அரசு அதிகாரிகளுக்கு அச்சுறுத்தல் யாரால் வருகிறது?


vickramhx 20-Mar-2015 இறுதி நாள் : 27-Mar-2015
Close (X)உறுப்பினர் தேர்வு

அரசியல்வாதிகளால்

17 votes 71%

இடைத்தரகர்களால்

4 votes 17%

சமூக விரோதிகளால்

2 votes 8%

கருத்து கூற விரும்பவில்லை

1 votes 4%

வாசகர் தேர்வு

அரசியல்வாதிகளால்

53 votes 69%

இடைத்தரகர்களால்

7 votes 9%

சமூக விரோதிகளால்

12 votes 16%

கருத்து கூற விரும்பவில்லை

5 votes 6%


மேலே