கருத்துக்கணிப்பு

Karuththu Kanippu

ஆம்ஆத்மி கட்சியின் உட்கட்சி பூசல் அது தேசிய கட்சியாக வளர்வதை தடுத்துவிட்டதா?


ஆம்ஆத்மி கட்சியின் உட்கட்சி பூசல் அது தேசிய கட்சியாக வளர்வதை தடுத்துவிட்டதா?


vickramhx 30-Mar-2015 இறுதி நாள் : 06-Apr-2015
Close (X)உறுப்பினர் தேர்வு

ஆம்

1 votes 100%

இல்லை

0 votes 0%

தெரியவில்லை

0 votes 0%

கருத்து கூற விரும்பவில்லை

0 votes 0%

வாசகர் தேர்வு

ஆம்

11 votes 69%

இல்லை

1 votes 6%

தெரியவில்லை

1 votes 6%

கருத்து கூற விரும்பவில்லை

3 votes 19%


மேலே