கருத்துக்கணிப்பு

Karuththu Kanippu

அரசு வழங்கும் இலவச திட்டங்களால் நாட்டின் வளர்ச்சி பாதிக்குமா?


அரசு வழங்கும் இலவச திட்டங்களால் நாட்டின் வளர்ச்சி பாதிக்குமா?


vickramhx 31-Mar-2015 இறுதி நாள் : 07-Apr-2015
Close (X)உறுப்பினர் தேர்வு

ஆம்

8 votes 80%

இல்லை

2 votes 20%

தெரியவில்லை

0 votes 0%

கருத்து கூற விரும்பவில்லை

0 votes 0%

வாசகர் தேர்வு

ஆம்

31 votes 79%

இல்லை

4 votes 10%

தெரியவில்லை

2 votes 5%

கருத்து கூற விரும்பவில்லை

2 votes 5%


மேலே