கருத்துக்கணிப்பு

Karuththu Kanippu

இந்த முறை தமிழக தேர்தலில் யார் வெற்றி பெறுவர்?

இந்த முறை தமிழக தேர்தலில் யார் வெற்றி பெறுவர்? - உங்கள் கருத்து என்ன? | எழுத்து.காம்

இந்த முறை தமிழக தேர்தலில் யார் வெற்றி பெறுவர்?


k VIGNESH 30-Aug-2015 இறுதி நாள் : 02-Sep-2015
Close (X)உறுப்பினர் தேர்வு

திமுக

7 votes 50%

பாமக

1 votes 7%

பாஜக

3 votes 21%

தேமுதிக

0 votes 0%

அதிமுக

2 votes 14%

காங்கிரஸ்

1 votes 7%

வாசகர் தேர்வு

திமுக

27 votes 40%

பாமக

3 votes 4%

பாஜக

4 votes 6%

தேமுதிக

6 votes 9%

அதிமுக

28 votes 41%

காங்கிரஸ்

0 votes 0%


மேலே