கருத்துக்கணிப்பு

Karuththu Kanippu

இன்றைய இளைஞர்கள் தீவிரவாத இயக்கத்தில் சேர காரணம்?


இன்றைய இளைஞர்கள் தீவிரவாத இயக்கத்தில் சேர காரணம்?


Geeths 29-Aug-2016 இறுதி நாள் : 02-Sep-2016
Close (X)உறுப்பினர் தேர்வு

இளமையில் வறுமை

6 votes 29%

எங்கும் ஊழல் எதிலும் ஊழல்

5 votes 24%

ஒழுங்கற்ற சமுதாயம்

5 votes 24%

பெற்றோர்களின் அலட்சியம்

2 votes 10%

அறியாமை

3 votes 14%

வாசகர் தேர்வு

இளமையில் வறுமை

47 votes 25%

எங்கும் ஊழல் எதிலும் ஊழல்

56 votes 29%

ஒழுங்கற்ற சமுதாயம்

48 votes 25%

பெற்றோர்களின் அலட்சியம்

14 votes 7%

அறியாமை

25 votes 13%


மேலே