கருத்துக்கணிப்பு

Karuththu Kanippu

வர்தா புயலுக்கான முன்னெச்சரிக்கைகள் சென்னை மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டார மாவட்டங்களில் போதுமானதாக இருந்ததென நீங்கள் எண்ணுகின்றீர்களா?

வர்தா புயலுக்கான முன்னெச்சரிக்கைகள் சென்னை மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டார மாவட்டங்களில் போதுமானதாக இருந்ததென நீங்கள் எண்ணுகின்றீர்களா? - உங்கள் கருத்து என்ன? | எழுத்து.காம்

வர்தா புயலுக்கான முன்னெச்சரிக்கைகள் சென்னை மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டார மாவட்டங்களில் போதுமானதாக இருந்ததென நீங்கள் எண்ணுகின்றீர்களா?


Razeen 12-Dec-2016 இறுதி நாள் : 18-Dec-2016
Close (X)உறுப்பினர் தேர்வு

போதுமானதாக இருந்தது

6 votes 38%

போதுமானதாக இல்லை

10 votes 63%

வாசகர் தேர்வு

போதுமானதாக இருந்தது

32 votes 40%

போதுமானதாக இல்லை

49 votes 60%

மேலே