கருத்துக்கணிப்பு

Karuththu Kanippu

பழைய 500, 1000 ரூபாய் நோட்டுகளை மாற்றிக்கொள்வதற்காக இனி ரூ5,000 வரை மட்டுமே டெபாசிட் செய்ய முடியும் ரிசர்வ் வங்கி


பழைய 500, 1000 ரூபாய் நோட்டுகளை மாற்றிக்கொள்வதற்காக இனி ரூ.5,000 வரை மட்டுமே டெபாசிட் செய்ய முடியும் : ரிசர்வ் வங்கி


Geeths 19-Dec-2016 இறுதி நாள் : 23-Dec-2016
Close (X)உறுப்பினர் தேர்வு

அதிக பாதிப்பு

4 votes 40%

ஓரளவு பாதிப்பு

5 votes 50%

பாதிப்பு இருக்காது

1 votes 10%

வாசகர் தேர்வு

அதிக பாதிப்பு

83 votes 52%

ஓரளவு பாதிப்பு

40 votes 25%

பாதிப்பு இருக்காது

38 votes 24%

பிரபலமான எண்ணங்கள்

மேலே