கருத்துக்கணிப்பு

Karuththu Kanippu

இளையராஜா பாடல்கள் காப்புரிமை?


இளையராஜா அவரது இசைமைப்பில் உருவான பாடல்களை அவரது முன்னனுமதி பெறாமல் மேடை கச்சேரிகளில் பாடக்கூடாது என்று பாடகர்களுக்கு சொல்லியிருப்பது பற்றி உங்கள் கருத்து என்ன?


Geeths 22-Mar-2017 இறுதி நாள் : 28-Mar-2017
Close (X)உறுப்பினர் தேர்வு

முற்றிலும் சரி

8 votes 29%

மிகவும் தவறு

20 votes 71%

வாசகர் தேர்வு

முற்றிலும் சரி

111 votes 41%

மிகவும் தவறு

162 votes 59%


மேலே