கருத்துக்கணிப்பு

Karuththu Kanippu

தமிழக அரசின் பேருந்து கட்டண உயர்வு அறிவிப்பு குறித்து உங்கள் கருத்து என்ன?


தமிழக அரசின் பேருந்து கட்டண உயர்வு அறிவிப்பு குறித்து உங்கள் கருத்து என்ன?


Geeths 22-Jan-2018 இறுதி நாள் : 26-Jan-2018
Close (X)உறுப்பினர் தேர்வு

மிகவும் கண்டிக்கத்தக்கது

0 votes 0%

அரசு இந்த அறிவிப்பை திரும்ப பெறனும்

1 votes 33%

10 அல்லது 20 சதவிகிதம் உயர்த்தியிருக்கலாம்

1 votes 33%

தவிர்க்கமுடியாதது

0 votes 0%

இதுவும் கடந்து போகும்

1 votes 33%

வாசகர் தேர்வு

மிகவும் கண்டிக்கத்தக்கது

0 votes 0%

அரசு இந்த அறிவிப்பை திரும்ப பெறனும்

0 votes 0%

10 அல்லது 20 சதவிகிதம் உயர்த்தியிருக்கலாம்

0 votes 0%

தவிர்க்கமுடியாதது

0 votes 0%

இதுவும் கடந்து போகும்

0 votes 0%


மேலே