நாணி படங்களின் விமர்சனங்கள்

(தமிழ் சினிமா விமர்சனம்)


ஆஹா கல்யாணம்

இந்தியில் மாபெரும் வெற்றிப் பெற்ற \'பேண்ட் பாஜா பராட்\' (Band ........

மதிப்பீடு :

சேர்த்த நாள்: 27-Mar-14
வெளியீட்டு நாள்: 21-Feb-14
மதிப்பிட்டவர்கள்: 2
கருத்துகள்: 0
நடிகர்: நாணி
நடிகை: வாணி கபூர்,  சிம்ரன்
பிரிவுகள்: ஆஹா கல்யாணம்,  காதல் கதை

நாணி தமிழ் சினிமா விமர்சனம் at Eluthu.com


மேலே