பிறர் விஷயங்களில் மட்டும் கவனம் செலுத்தி அவர்களுடைய - கவுதம புத்தர்

பிறர் விஷயங்களில் மட்டும் கவனம் செலுத்தி

பிறர் விஷயங்களில் மட்டும் கவனம் செலுத்தி
ஆசிரியர் : கவுதம புத்தர்
கருத்துகள் : 1 பார்வைகள் : 0
Close (X)

பொன்மொழி

பிறர் விஷயங்களில் மட்டும் கவனம் செலுத்தி அவர்களுடைய குறைகளையே காணுபவர்கள், பிறரைப் பற்றி புறஞ்சொல்லும் குணமுடையவர்கள், இறுதியில் தங்களுடைய குறைகளை திருத்த முடியாமல் தவிப்பார்கள்.

கவுதம புத்தர் தமிழ் பொன்மொழிகள் ( Tamil Ponmozhigal)

தொடர்புடைய பொன்மொழிகள் (Related Quotes)

பிரிவுகள்மேலே