ஆங்கிலம் - தமிழ் அகராதி

English - Tamil Dictionary

Jealous

jealous


பொறாமை

ஒருவரின் வளர்ச்சி, வெற்றி, வசதி ஏதாவது ஒன்றைக் கண்டு தாங்க முடியாமல் (மனதில்) பொருமுதல், ஆற்றாமை
திருத்து | நீக்கு

புதிய jealous சொல்லின் பொருள் / விளக்கம் ஆங்கிலம் - தமிழ் அகராதியில் சேர்க்க இங்கே சொடுக்கவும்.

Click here to Add jealous Words to English - Tamil Dictionary.

Free Online Tamil Agarathi / Dictionary for Tamil Lovers.


மேலே