ஆங்கிலம் - தமிழ் அகராதி

English - Tamil Dictionary

Vexation

vexation


எரிச்சல்


திருத்து | நீக்கு

vexation


சினமடைதல்


திருத்து | நீக்கு

புதிய vexation சொல்லின் பொருள் / விளக்கம் ஆங்கிலம் - தமிழ் அகராதியில் சேர்க்க இங்கே சொடுக்கவும்.

Click here to Add vexation Words to English - Tamil Dictionary.

Free Online Tamil Agarathi / Dictionary for Tamil Lovers.


மேலே