விளையாட்டு கருத்து கணிப்பு

(Karuththu Kanippu)


இந்திய அணி எப்போதும் வெளிநாடுகளில் சிறப்பாக விளையாடாது

29%

இளைஞர்கள் அதிகம் அடங்கிய இந்த அணிக்கு இன்னும் வெளிநாட்டு அனுபவம் தேவை

59%

கருத்து கூற விரும்பவில்லை

6%

தோனி தலைமையிலான இந்த அணி இந்தியாவில் மட்டுமே திறமையை காட்டும்

0%

வரும் காலத்தில் இது சிறந்த அணியாக மாறும்

6%

உங்கள் கருத்து

கருத்து கூற விரும்பவில்லை

8%

அரசியல் ஆதாயம் காரணமாக மத்திய அரசு அவசரப்பட்டு கொடுப்பது

28%

கொடுத்தது சரி ஆனால் சமயம் சரியில்லை

47%

கொடுத்தது தவறு

17%

உங்கள் கருத்து
மிகவும் பிரபலமானவை

விளையாட்டு கருத்து கணிப்பு (Karuththu Kanippu). List of விளையாட்டு polls.


மேலே